Hvad en A-kasse kan tilbyde

Hvad en A-kasse kan tilbyde

Der er mange fordelagtige grunde til at være medlem af en A-kasse. Ikke udelukkende af pengemæssige hensyn. For pengene, der udbetales, er naturligis en grundpræmis. Det er snarere de øvrige facetter af disse foreninger, der er værd at bemærke.

En A-kasse fungerer som en art formidler mellem dig og arbejdsmarkedet. Er du jobsøgende, kan du således ikke udelukkende modtage godtgørelse. Du kan i tilsvarende grad modtage forskellige former for råd, til at søge job. Disse råd er mangfoldige og forskellige. Eksempelvis kan du få hjælp til at udfærdige et professionelt CV. At skrive et sådant CV,  volder typisk nye ledige gevaldige vanskeligheder. Dette ved især A-.kassens medarbejdere. Derfor tilbyder de forskellige former for konsultation. Dette kan bestå af individuelle samtaler med en konsulent. Det kan også bestå i kollektive workshops.

Desforuden kan vi betragte dem som en forhandler. A-kassen har mange kontakter til arbejdsgiverne, på det relevante jobmarked. Mange A-kasser tilbyder derved at gøre reklame for arbejdstagerne. Dette betyder, at de kan analogiseres med fagforeningen.

De forskellige A-kassers fordele

Det er meget væsenligt at melde sig ind i en passende A-Kasse. Hvilken én di vælger, afhænger af det erhverv du søger at bestride. Der er i denne sammenhæng forskellige A-kasser til forskellige erhvervsgrupper. Alle disse har deres særegne måde at gribe ledighedsperioden an på. Hvordan de dermed kan komme dig til gavn, vil variere.

Der er dog ingen A-kasse, der vil lade dig i stikken. De generelle ydelser vil således bestå. De pengemæssige og de rådgivningsmæssige. Pengene taler for sig selv. Rådgivningen i mindre grad. Der er ikke behov for de samme råd for alle erhvervsgrupper. Hvordan skal dette karakteriseres nøjere?

En specialiseret A-kasse til ledere og særligt betroede medarbejdere

Hos Ledernes A-kasse gør der sig særlige tilbud gældende. Disse angår tilbud til specifikke faggrupper. Disse består af en snæver kreds af erhvervsfolk. Personer med ledelsesstillinger på den ene side. Særligt betroede medarbejdere på den anden. Den ene faggruppe er således meget bred. Denne består af folk med enhver form for ledelsesmæssige erfaring. Den anden er mere speciel. At være særligt betroet, vil sige at være værdifuld for virksomheden. At være værdifuld for driften. Dette kan tage mange forskellige former.

Ofte vil det involvere følsomme data, eller særlige erhvervshemmeligheder. A-kassen befatter sig dermed med en indflydelsesrig faggruppe. En sådan, som i mange sammenhænge behøver kyndig hjælp. Hos Ledernes kan du få hjælp til diverse forhold relateret til din stilling. Det kan tillige angå din fremtidige stilling. Grundet det specifikke fagområde, tilbydes kurser om efteruddannelse. Der foreligger også forskellige guides. Disse kan være alt fra bøger til workshops. Målsætningen er altid at optimere faggruppens erhvervspotentiale.

A-kassen er derved en standende karrieremæssig kompagnon. Der er derfor ikke nogen løse ender. A-kassen har tillige den fordel at være en fagforening. Der vil derfor være en stor fordel i at være medlem af begge foretagender. Ydermere er medlemmerne begunstiget af en høj dagpengesats.

A-kasse og fagforening

En væsentligt forskel mellem A-kassen og fagforeningen foreligger. De angår begge relationen mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Fagforening kan indgå i sager om afskedigelse og overenskomst. En A-kasse sikrer dig arbejdsløshedsunderstøttelse. Begge er dog specialiserede. Overenskomsten og satsen afhænger af faggruppen.

A-kassen og fagforeningen skal således repræsentere særlige arbejdere. Aldrig arbejdere i almindelighed. Ledernes er både en billig A-kasse og fagforening. Ved et medlemsskab på 69 kr. om måneden tilbydes desuden juridisk hjælp. Det er tillige muligt at vælge sit medlemskab. Dvs. du kan være medlem af enten fagforeningen eller A-kassen. Du kan også være medlem af begge. Der er store fordele ved sidstnævnte. Den professionelle kyndighed er betragtelig. Et dobbelt medlemsskab kan erhverves for 509 kr. om måneden.

Hvad en A-kasse kan tilbyde
Hvad en A-kasse kan tilbyde

About the author

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.